Category Archives: TIN TỨC

Người phụ nữ say mê tóc nhà tạo mẫu tóc NGUYỄN THỊ KIM QUÝ

NGƯỜI ĐÀN BÀ SAY MÊ TÓC Đã bao nhiêu người ở nhiều lứa tuổi gọi chị là thầy, là giám đóc, là nhà tạo mẫu tóc, còn với tôi Nguyễn Thị Kim Quý là một Người Đàn Bà Tóc. Bởi với chị tóc là nỗi đam mê cháy bỏng, những khắc khoải trăn trở. Và […]