Monthly Archives: November 2020

Nghệ nhân Kim Quý với tranh làm từ tóc

Sau nhiều năm gắn bó với nghề tóc, đào tạo biết bao nhiêu lớp học viên về thiết kế tạo mẩu tóc thành công có thứ hạng trên thương trường .. Chúng ta đã có dịp biết đến Nhà giáo , nghệ nhân Kim Quý qua tác phẩm nổi tiếng Áo Dài Tóc nhân dịp triễn lãm 1000 năm […]